KBS607 Langenlonsheim--Simmern

01-11791 798 541 Langenlonsheim : 798, KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  02-11790 998 620 Langenlonsheim : 998, KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  03-11789 Langenlonsheim : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  04-11788 798 541 Langenlonsheim : 798, KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar 
05-11786 Langenlonsheim : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  06-11785 km 5,6 : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  07-sv1385-26 Kloningersmühle : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  08-11784 Heddesheim : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar 
09-11783 Windesheim : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  10-11782 Schweppenhausen : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  11-11781 Schweppenhausen : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  12-sv1385-23 Schweppenhausen : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar 
13-sv1385-22 Stromberg : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  14-11780 Stromberg : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  15-sv1385-21 SJ Q12b? 771 5049 Stromberg : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Sv godsvagnar, Svenska tåg, Tyska järnvägar  16-sv1385-20 Stromberg : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar 
17-11779 km 17,2 : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  18-11778 Stromberger-Neuhütte : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  19-11777 Rheinböllerhütte : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  20-11776 Rheinböllen : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar 
21-11775 Rheinböllen : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  22-11774 km 26,1 : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  23-11773 Ellern : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  24-11772 Argenthal : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar 
25-11771 km 31,7 : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  26-11770 Simmern : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  27-11769 Simmern : KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  28-11757 798 541 Simmern : 798, KBS606 Simmern--Boppard, KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar 
29-11758 211 330 Simmern : 211, KBS606 Simmern--Boppard, KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar, Tyska lok  30-sv1385-15 798 543 Simmern : 798, KBS606 Simmern--Boppard, KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  31-11759 Simmern : KBS606 Simmern--Boppard, KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar  32-11762 Simmern : KBS606 Simmern--Boppard, KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar 
33-11764 798 543 Simmern : 798, KBS606 Simmern--Boppard, KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  34-11765 798 543 Simmern : 798, KBS606 Simmern--Boppard, KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  35-11766 998 621 Simmern : 998, KBS606 Simmern--Boppard, KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar, Tyska motorvagnar  36-11768 Simmern : KBS606 Simmern--Boppard, KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar 
37-11763 Simmern : KBS606 Simmern--Boppard, KBS607 Langenlonsheim--Simmern, Tyska järnvägar